ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND 5/2023

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU

Vítame Vás vo webovej aplikácii webZVF!

Termín na doručenie žiadostí o podporu zo ZVF vypršal. Stránka je v režime údržby!